Znalezienie odpowiedniego lokalu oraz zaadoptowanie go pod Twoją aptekę – cz. 1

W ostatnim artykule z cyklu Jak wystartować, nie dać się zdeptać konkurencji i odnieść sukces… przedstawiłem pokrótce analizę rynku aptecznego w Polsce. W tym numerze tematem głównym będzie znalezienie odpowiedniego lokalu oraz zaadoptowanie go pod Twoją aptekę… Jeśli chcesz prowadzić aptekę musisz nie tylko przygotować się na ograniczenia w usytuowaniu i położeniu lokalu, ale i jego wyposażeniu.

1. Wymagania lokalowe.
Lokal przeznaczony na prowadzenie apteki musi spełniać wszystkie wymagania:
• techniczne,
• sanitarnohigieniczne oraz
• bezpieczeństwa i higieny pracy

Apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek jak również znajdować się w obiekcie o innym przeznaczeniu, np. w galerii handlowej i/lub budynku przychodni, szpitala. Warunkiem jest wydzielenie od innych lokali obiektu i innej działalności.

Ustawodawca wskazuje, że apteka obejmuje powierzchnię podstawową jak i powierzchnię pomocniczą. Izba ekspedycyjna wchodząca w skład powierzchni podstawowej musi posiadać dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o wielkość lokalu to ustawodawca wymaga, aby tzw podstawowa powierzchnia apteki stanowiła nie mniej niż 80m2. W miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich dopuszcza się aby powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m2.

W skład pomieszczeń podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. wchodzą:
• izba ekspedycyjna
• dwa odrębne magazyny na leki i produkty medyczne, suplementy
• pomieszczenie szkoleniowe – pokój kierownika
• archiwum
• zmywalnia
• izba recepturowa wraz ze śluzą osobową
• komora przyjęć

W skład tzw. powierzchni pomocniczej wchodzą:
• dodatkowe magazyny
• pokój socjalny
• toaleta
• wc

Wymagania lokalowe na podstawie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki:
• położenie apteki na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
• izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia przechodniego
• do apteki muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:
◦ dla osób korzystających z usług apteki;
◦ dla personelu i dostaw towaru.
• wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej musi zapewniać:
◦ nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
◦ możliwość wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w porze nocnej.

Lokal apteki powinien posiadać odpowiednie urządzenia:
• wentylacyjne,
• eliminujące nadmierne nasłonecznienie,
• zabezpieczające przed zakurzeniem i zabrudzeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
• lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury,
• termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne,
• umożliwiające sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach,
◦ suszarkę do sterylizacji suchym powietrzem
◦ minimum 2 wagi wielozakresowe
◦ loża z filtrem hepa i nawiewem laminarnym.

Reasumując:
Lokal na aptekę powinien:
• mieć co najmniej 80 m2 powierzchni podstawowej
• znajdować się na pierwszej kondygnacji,
• posiadać dwa niezależne wejścia do apteki
• posiadać udogodnienie dla niepełnosprawnych
• być wyposażony w odpowiednie urządzenia

UWAGA:
ZANIM ZACZNIESZ PRACE ADAPTACYJNE W LOKALU UPEWNIJ SIĘ, ŻE PROJEKT SPEŁNIA WSZYTKIE WYMOGI I BĘDZIE ZAAKCEPTOWANY W WIF. Okręgowa Inspekcja Farmaceutyczna może wstępnie zaakceptować, zaopiniować przedstawiony projekt lub zasugerować poprawki, korekty…

Łatwiej i znacznie taniej jest nanieść poprawki na rysunku, projekcie niż później przesuwać ściany 😉